Hållbarhet och ekoturism

“Responsible travel to natural areas that conserves the environment and improves the well-being of local people.” (TIES, 1990)

 

Ekoresor, hållbart resande, ansvarsfullt resande och kulturellt medvetet resande är alla sorter av ekoturism. 
 
Principer av ekoturism och hållbart resande:
Ekoturism handlar om att förena miljövård, lokala samhällen och hållbart resande. Det betyder att de som använder sig av och medverkar i aktiviteter inom ekoturism bör följa de följande principerna:
 
 • Minimera inverkan.
 • Främja miljö och kulturell medvetenhet och respekt.
 • Skapa positiva upplevelser för både besökaren och värden.
 • Tillhandahålla direkt finansiering för miljövård.
 • Tillhandahålla ekonomiska fördelar och förstärkning för de lokala människorna.
 • Förse korrekt information angående värdlandets politiska, miljömässiga och sociala klimat.
 
Hur är våra resor hållbara?
Varför ska man besöka en orörd regnskog? Är det inte bättre att låta den vara orörd?
 
Detta är vår hjärtefråga, den genomsyrar vår hela verksamhet av hållbart, ansvarsfullt resande och engagerar oss mycket.
 
Tambopata naturreservat, där lodget Tambopata Research Center är beläget, består av 274,690 hektar av skyddad regnskog. Reservatet är omgivet av Manu nationalpark, Bahuaja Sonene naturreservat och Madidi nationalpark i Bolivia. I många länder i Sydamerika ger inte regeringarna tillräckligt med finansiering för att skydda dessa stora skogsområden.
 
Ekoturismen har sedan dess start i slutet av åttiotalet växt snabbt och spelar en ovärderlig roll i arbetet att bevara Amazonas regnskog. Tack vare dess ekonomiska inverkan för de lokala människorna som ett alternativ för försörjning som inte skadar skogen som jakt och avverkning.
 
Besökaren ingjuts med kunskap om skogen och dess invånare och hjälper i sin tur att bevara den vidare. På Tambopata Research Center har sedan 1989 pågått ett projekt med macawer, den största arten i papegojfamiljen. En av anledningarna varför området blev ett reservat är på grund av förekomsten av mineralrika lerväggar (clay licks) som macawer och papegojor behöver äta av för deras mineralbehov och matsmältning. Projektet påvisade detta faktum för regeringen och bidrog till att reservatet skapades.
 
Vår kunskap om Amazonas komplexitet och artrikedom är fortfarande till stor del okänt för oss. Det är ytterst viktigt att projektet kan fortsätta ge oss kunskap och verktyg för fortsatt bevaring.
 
Tack vare att ekoturismens positiva och kraftfulla inverkan har den konkurrerat ut oljeutvinning och skogsavverkning som huvudsaklig ekonomisk näring. Besökare når endast en mycket liten del av det enorma skogsområde som idag skyddas. Med deras besök kan de stora områdena behållas orörda inför framtiden. Djupt in i regnskogen finns stammar med ursprungsbefolkning som väljer att leva som de alltid gjort.
 
Att vi bevarar regnskogen ren i sitt naturliga tillstånd gör det möjligt för dem att bevara sitt hem. De lever helt och hållet av vad naturen ger och om floderna förorenas eller skogen huggs ner påverkas de allvarligt.
 
 • För varje resenär donerar vi till Tambopata Macaw Project.
 • Vi hjälper till att sprida information om volontärjobb i projektet och att arrangera det praktiska.
 • Vi anlitar lokala guider.
 • Vi rekommenderar våra gäster att köpa souvenirer av lokala människor.
 • När möjligt väljer vi att besöka byar och samhällen utanför den vanliga turistrutten.
 • När möjligt väljer vi ekologiskt odlad mat.
 • Hotellen vi använder har en tydlig policy för att verka för miljö och samhället och anställer lokala människor.
 • Vi besöker de huvudsakliga monumenten i Cusco-området på andra tider på dagen än de vanliga turerna för att minska trycket av besökare under en viss tid. 
 • Vi väljer exempelvis att besöka Machu Picchu på eftermiddagen då det är färre besökare. 
 
Här är några enkla tips på vad du kan göra när du är på resa för att minska påverkan på miljön.
 • Packa lätt och ta med snabbtorkande kläder som är enkla att tvätta.
 • Spara vatten och el. (Det är alltid viktigt!)
 • Ta med dig skräp tills du hittar ett lämpligt ställe att slänga det.
 • Skapa inställningen att du är en besökare som önskar att lära dig av den lokala kulturen och dess traditioner på deras villkor, visa ödmjukhet, respekt och nyfikenhet.
 • Tacka nej till överflödiga plastpåsar när du handlar. Det sprider en medvetenhet om att ta vara på resurserna och inte ta mer än vad vi behöver.

 

 

Öppna ditt hjärta för nya spännande upplevelser och njut av stunden!